ZÁLOHA

ZÁLOHU JE POTREBNÉ UHRADIŤ MINIMÁLNE 72 HODÍN PRED ZAČIATKOM ZAPOŽIČANIA BEZ VYZVANIA BANKOVÝM PREVODOM NASLEDOVNE :

1. ) Na číslo účtu v tvare IBAN :    SK78 1100 0000 0029 3433 3393

2.) Zvoliť sumu, ktorá je individuálna a zobrazená pri každom produkte samostatne

3.) Ako variabilný symbol napísať číslo Vašej objednávky

 

Vyhradzujeme si právo na uhradenie zálohy aj pri opakovanom zapožičaní od rovnakej osoby.

Vyhradzujeme si právo na zvýšenie zálohy pri väčšej objednávke ale aj bez udania dôvodu.

Pri urgentných objednávkach na poslednú chvíľu nás prosím kontaktujte telefonicky.

 

Hello. Add your message here.